نمونه برداری-کلینیک شانا

نمونه برداری سوزنی از تیروئید و توده های سر و گردن