مشاوره رایگان است.

حضوری و غیر حضوری

جهت دریافت مشاوره و گرفتن وقت شماره تماس خود را وارد کنید.

*مشاوره رایگان است*

تماس باما

فیلم کاشت مو

نمونه کاشت مو

مرکز تخصصی کاشت شانا

کاشت مو با تراکم بسیار ریز میکروایمپلنت
طراحی hair line قبل از کاشت به سلیقه دلخواه شما
بدون درد و خونریزی
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
تنها در یک جلسه در اتاق عمل های vip
ضمانت کاشت مجدد در صورت نیاز
بیمه نامه ایران

*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_kasht
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید : ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵

نمونه کاشت مو

مرکز تخصصی کاشت شانا

کاشت مو با تراکم بسیار ریز میکروایمپلنت
طراحی hair line قبل از کاشت به سلیقه دلخواه شما
بدون درد و خونریزی
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
تنها در یک جلسه در اتاق عمل های vip
ضمانت کاشت مجدد در صورت نیاز
بیمه نامه ایران

*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_kasht
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید : ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵

طراحی خط مو اسلاید ۱

مرکز تخصصی کاشت شانا
کاشت مو با تراکم بسیار ریز میکروایمپلنت
طراحی hair line قبل از کاشت به سلیقه دلخواه شما
بدون درد و خونریزی
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
تنها در یک جلسه در اتاق عمل های vip
ضمانت کاشت مجدد در صورت نیاز
بیمه نامه ایران

*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_kasht
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید : ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵

طراحی خط مو اسلاید ۲

مرکز تخصصی کاشت شانا
کاشت مو با تراکم بسیار ریز میکروایمپلنت
طراحی hair line قبل از کاشت به سلیقه دلخواه شما
بدون درد و خونریزی
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
تنها در یک جلسه در اتاق عمل های vip
ضمانت کاشت مجدد در صورت نیاز
بیمه نامه ایران

*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_kasht
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید : ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵

مرکز تخصصی کاشت شانا
کاشت مو با تراکم بسیار ریز میکروایمپلنت
طراحی hair line قبل از کاشت به سلیقه دلخواه شما
بدون درد و خونریزی
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
تنها در یک جلسه در اتاق عمل های vip
ضمانت کاشت مجدد در صورت نیاز
بیمه نامه ایران

*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_kasht
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید : ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵

مرکز تخصصی کاشت شانا
کاشت مو با تراکم بسیار ریز میکروایمپلنت
طراحی hair line قبل از کاشت به سلیقه دلخواه شما
بدون درد و خونریزی
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
تنها در یک جلسه در اتاق عمل های vip
ضمانت کاشت مجدد در صورت نیاز
بیمه نامه ایران

*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_kasht
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید : ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵

اسلاید ۱

طراحی خط مو

مرکز تخصصی کاشت شانا
کاشت مو با تراکم بسیار ریز میکروایمپلنت
طراحی hair line قبل از کاشت به سلیقه دلخواه شما
بدون درد و خونریزی
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
تنها در یک جلسه در اتاق عمل های vip
ضمانت کاشت مجدد در صورت نیاز
بیمه نامه ایران

*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_kasht
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید : ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵

اسلاید ۲

طراحی خط مو

مرکز تخصصی کاشت شانا
کاشت مو با تراکم بسیار ریز میکروایمپلنت
طراحی hair line قبل از کاشت به سلیقه دلخواه شما
بدون درد و خونریزی
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
تنها در یک جلسه در اتاق عمل های vip
ضمانت کاشت مجدد در صورت نیاز
بیمه نامه ایران

*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_kasht
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید : ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵

اسلاید ۳

طراحی خط مو

مرکز تخصصی کاشت شانا
کاشت مو با تراکم بسیار ریز میکروایمپلنت
طراحی hair line قبل از کاشت به سلیقه دلخواه شما
بدون درد و خونریزی
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
تنها در یک جلسه در اتاق عمل های vip
ضمانت کاشت مجدد در صورت نیاز
بیمه نامه ایران

*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_kasht
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید : ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵

کاشت مو در محل بخیه

مرکز تخصصی کاشت شانا
کاشت مو با تراکم بسیار ریز میکروایمپلنت
طراحی hair line قبل از کاشت به سلیقه دلخواه شما
بدون درد و خونریزی
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
تنها در یک جلسه در اتاق عمل های vip
ضمانت کاشت مجدد در صورت نیاز
بیمه نامه ایران

*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_kasht
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید : ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵

کاشت مو به روش میکروایمپلنت

مرکز تخصصی کاشت شانا
کاشت مو با تراکم بسیار ریز میکروایمپلنت
طراحی hair line قبل از کاشت به سلیقه دلخواه شما
بدون درد و خونریزی
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
تنها در یک جلسه در اتاق عمل های vip
ضمانت کاشت مجدد در صورت نیاز
بیمه نامه ایران

*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_kasht
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید : ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵

کاشت مو به روش میکروایمپلنت

مرکز تخصصی کاشت شانا
کاشت مو با تراکم بسیار ریز میکروایمپلنت
طراحی hair line قبل از کاشت به سلیقه دلخواه شما
بدون درد و خونریزی
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
تنها در یک جلسه در اتاق عمل های vip
ضمانت کاشت مجدد در صورت نیاز
بیمه نامه ایران

*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_kasht
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید : ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵

کاشت مو به روش میکروایمپلنت

مرکز تخصصی کاشت شانا
کاشت مو با تراکم بسیار ریز میکروایمپلنت
طراحی hair line قبل از کاشت به سلیقه دلخواه شما
بدون درد و خونریزی
رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
تنها در یک جلسه در اتاق عمل های vip
ضمانت کاشت مجدد در صورت نیاز
بیمه نامه ایران

*مشاوره رایگان*
اینستاگرام : shana_kasht
برای مشاوره رایگان و گرفتن وقت با شماره زیر تماس بگیرید : ۰۹۰۱۲۲۲۲۶۷۵

برای مشاوره آنلاین و اطلاع از قیمت های ما در واتساپ به ما پیام دهید یا با شماره زیر تماس بگیرید.